O projekcie

Klient: Intangible Spring
Zadanie: Tworzenie, analiza i wzbogacanie bazy danych

Intangible Spring to firma oferująca bazy danych do benchmarkingu. Głównym zasobem firmy jest baza patentów, umów licencyjnych czy franczyzowych. Baza danych budowana jest na podstawie dostarczonych źródeł – wniosków patentowych czy różnego rodzaju umów w języku angielskim.

Zadanie polega na analizowaniu dostarczonego materiału i pozyskiwaniu z nich określonych informacji. Intangible spring poszukiwało solidnego partnera, który będzie w stanie podjąć się tego zadania i w trybie ciągłym analizować dostarczony materiał a także poprawiać, wzbogacać czy aktualizować już istniejące rekordy.

W zależności od ilości dokumentów do analizy zadaniem zajmuje się od 2 do 4 starannie wybranych analityków. Ich umiejętności muszą obejmować nie tylko doskonałą znajomość języka angielskiego ale także wnikliwość i umiejętność analizy.

Klient jest bardzo zadowolony zarówno z jakości jak i tempa pracy do tego stopnia, że zlecił nam także powtórną analizę wcześniejszych rekordów. Okresowo wykonujemy także wzbogacanie wcześniej utworzonych rekordów o nowe informacje zwiększając w ten sposób potencjał analityczny już posiadanych danych.