O projekcie

Klient: NEKK
Zadanie: Obsługa akcji promocyjnej

Klient zwrócił się do nas na etapie przygotowywania akcji dzięki czemu mogliśmy wspomóc agencję swoją wiedzą i doświadczeniem już w trakcie planowania konkretnych działań czy projektowania formularza zgłoszeniowego. Pozwala to uniknąć błędów oraz wpływa na zoptymalizowanie kosztów.

Korzyści

Akcja została przeprowadzona zgodnie ze wszystkimi założeniami. Klient przez cały czas trwania swobodnie pobierał wprowadzane dane z naszego systemu. Korzystając z modułu raportowania możliwe było pobieranie informacji ilościowych i jakościowych (ilości i kompletność zgłoszeń dla konkretnych regionów czy miejsc pozyskiwania danych).

Osiągnęliśmy wyznaczone cele:

  1. Usprawnienie przebiegu akcji
  2. Możliwość koncentracji zasobów agencji na obsłudze akcji dla klienta
  3. Możliwość bieżącego monitorowania akcji
  4. Dostęp do aktualnych raportów

Opinia klienta:

„Oferta E-Data Systems zachęciła nas do budowania bazy danych. Dzięki zewnętrznej obsłudze wprowadzania i hostingu baz danych możemy skupić się na naszych podstawowych działaniach koncentrując zasoby firmy na kontakcie z klientem i obsłudze całej akcji. Data Hawk jest platformą do której trafiają dane wykorzystywane w dalszych działaniach z klientem. Korzystanie z zewnętrznej firmy eliminuje także konieczność spełniania wielu wymogów formalnych oraz inwestycji w infrastrukturę czy know-how.”
(Krzysztof Szubert, NEKK)