O projekcie

Klient: Firma z branży budowlanej
Zadanie: Stała obsługa programu partnerskiego

Obsługa długotrwałych programów partnerskich – to nasza specjalność. Klientów zachęcają nie tylko niskie ceny ale także nasze doświadczenie i wsparcie, które dzięki niemu zapewniamy. Kolejny program skierowany był do sieci dystrybucyjnej.

Klientowi zależało na stworzeniu platformy umożliwiającej prezentację ofert promocyjnych i komunikację z uczestnikami. System motywacyjny opierał się o zasilenia kart przedpłaconych dlatego platforma musiała umożliwiać prezentację historii zasileń oraz transakcji w oparciu o dane przekazywane przez operatora kart.

W przygotowanej przez nas platformie zastosowaliśmy wiele rozwiązań ułatwiających prowadzone za jej pomocą działania. Najwięcej z nich dotyczy komunikacji z uczestnikami programu. Platforma umożliwia trzy kanały komunikacji – WWW, e-mail i SMS.

Założyliśmy, że w każdym z tych kanałów komunikacja musi mieć możliwość personalizacji oraz określania grona odbiorców. Zbudowaliśmy mechanizm prostego tworzenia wiadomości z wykorzystaniem parametrów podawanych bezpośrednio w liście wysyłkowej. Mechanizm ten spodobał się także klientowi.

Korzystając z danych pozyskiwanych automatycznie od operatora kart umożliwiliśmy uczestnikom śledzenie historii zasileń otrzymanych karty a także historię przeprowadzonych transakcji.

Dodatkowym elementem obsługi jest gromadzenie i weryfikacja deklaracji przystąpienia do programu przesyłanych w formie papierowej. Obsługa klasycznych dokumentów to nadal istotny element naszej oferty.