O projekcie

Klient: Firma z branży dziecięcej
Zadanie: Obsługa programu premiowanych zakupów B2B

  • Konsultacje merytoryczne przed rozpoczęciem oraz w trakcie akcji
  • Przygotowanie akcji od strony formalno-prawnej
  • Udostępnienie platformy Data Hawk i hosting bazy danych
  • Wprowadzanie danych z formularzy papierowych
  • Obsługa reklamacji i zgłoszeń aktualizacji danych
  • Dołączanie do tworzonej bazy informacji o gromadzonych punktach (z zewnętrznego systemu sprzedażowego)
  • Fulfilment i wysyłka nagród (wynajem i obsługa magazynu, pakowanie, obsługa przesyłek, dokumenty zwrotne, reklamacje)
  • Infolinia konkursowa (pytania, reklamacje, aktualizacje)

Zostaliśmy zaproszeni do współpracy na etapie tworzenia koncepcji akcji dzięki temu od początku mogliśmy proponować rozwiązania wpływające na zwiększanie efektywności kosztowej działań, jakości danych oraz ich bezpieczeństwa.

Doświadczenia klienta z wcześniejszych akcji prowadziły do wniosku, że najbardziej właściwe jest pozostawienie wszystkich czynności i kwestii związanych z bazą danych w jednym miejscu. Dane osobowe wprowadzane manualnie z papierowych formularzy są zawsze obciążone błędem ludzkim (nieczytelne pismo, niepełne dane) co ostatecznie może uniemożliwić wysłanie nagrody. Skrócenie drogi danych i ich weryfikacji – przyspieszyło cały proces. Uruchomienie infolinii konkursowej dało uczestnikom nie tylko możliwość sprawdzenia stanu zgromadzonych punktów ale także umożliwiło prostą interakcję z organizatorem pytania o wysyłki, aktualizacja danych, reklamacje). Ponieważ cała akcja miała charakter B2B – działania te zbudowały bardzo dobry obraz organizatora w oczach klientów biorących udział w akcji.

Do zadań E-Data Systems należało także zorganizowanie magazynu nagród oraz wysyłek. Na podstawie formularzy zamówień nagród zestawianych z bazą danych uczestników zawierającą saldo punktowe kompletowane były zamówienia, które po sprawdzeniu, pakowaniu oraz dołączeniu dokumentów zwrotnych wysyłane były za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie etapy działań EDS raportowane były agencji.